-----------------------------------
Associazione Gesù Nazareno
veniteci a trovare su  facebook logo

Gesuzzu Nazarenu

Gesuzzu Nazarenu 

 Ogni cetu di Cartanissetta avi ‘nnà Vara

A Vironica l’anu i minatura,

Giuseppi e Nicudemu li muratura

Lu Ciraneu l’anu i Gessai

Gesuzzu ‘n cruci li Macellai…

Li parrini c’hannu lu Signuri Murtu

Li pastari e li furnara l’orazioni all’urtu

Ma li contadini ca ‘nnà Vara nun ci l’hanu

La Duminica dei parmi si invintaru u Nazarenu

A duminica dei Parmi

A dumini di l’amuri

Accumincia la Simana

A Simana du Signuri

Supra nnà varca culurata

Ca sciauria di sciuri

Sta trasinnu a la città

Lu nostru Ridinturi

Li parmi intrizzati l’anu ‘n manu i picciriddi

Ca caminanu ‘ppì i strati chini sciuriddi

U signuruzzu ‘nnì talia chinu di maistà…

Di la so varca culurata binidici la città

È chista la duminica… ‘nnù jornu di festa

Ma sta festa poi finisci e chi cosa n’arresta?

‘nnà festa cuntadina ca passa e si ‘nnì và

‘ppì lassarini lu cori chinu chinu di pietà…


FRANCESCO MICELI